KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zarządzenia

ZARZĄDZENIA 2016

Nr

Nr akt

W sprawie:

Data/2016

01

3230

terminu wypłat pracowników placówki w roku 2014.

04.01

02

3210

wysokości pogotowia kasowego

04.01

03

0121

ustalenia obowiązującego wymiaru czasu pracy pracowników administracji
i obsługi, w miesięcznym okresie rozliczeniowym

04.01

04

3200

wprowadzenia Aneksu nr 2 do Zakładowego Planu Kont Zakładowego

04.01

05

410

procedura wszy

05.02

06

410

Regulamin rekrutacji

29.02

07

410

powołania komisji rekrutacyjnej

29.02

08

3011

zmian w planie wydatków bieżących PM nr 86
w Łodzi. pomiędzy paragrafami w ramach wydatków "zadania statutowe"

07.04

09

013

umorzenie

12.05

10

3011

Zmiany w planie

01.09

11

2111

Powołanie komisji wewnętrznej

01.09

12

 

Powołanie komisji świadczeń socjalnych

01.09

13

3011

Zmiany w planie

12.09

14

 

Plan nadzoru

15.09

15

402

Dopuszczenie programu wych . przedszkol

15.09

16

 

wyłączania zasilania w porze nocnej

01.12

17

3241

Uporządkowanie i wprowadzenie nowych grup środków trwałych…..

01.12

18

3241

Przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury

06.12


Zarządzenia w roku 2015

Nr

Nr akt

W sprawie:

Data/2015

17018

wprowadzenia analizy zagrożeń i ryzyka związanego

z przetwarzaniem danych osobowych

31.12
16220

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości 30 000 euro

31.12
15150wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy16.11
14   
13   
122111

powołania komisji inwentaryzacyjno-kasacyjnej, BHP

oraz kontroli wewnętrznej

15.09
11402dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego15.09
10 wprowadzenia rocznego planu nadzoru pedagogicznego15.09
093011zmian w planie wydatków bieżących PM nr 86
w Łodzi. pomiędzy paragrafami w ramach wydatków "zadania statutowe"
28.07
08410skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola16.02
07410

określenia terminów postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania

dokumentów.

16.02
06410 powołania komisji rekrutacyjnej16.02 

05

410 Regulaminu rekrutacji 16.02

04

3200

wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zakładowego Planu Kont

Zakładowego planu kont wprowadzenia Aneksu nr 1 do

Zasad (Polityki ) Rachunkowości

02.01

03

0121

ustalenia obowiązującego wymiaru czasu pracy pracowników

administracji  i obsługi, w miesięcznym okresie rozliczeniowym

02.01

02

3210

wysokości pogotowia kasowego

02.01

01

3230

terminu wypłat pracowników placówki w roku 2015.

02.01


Zarządzenia w roku 2014

Zarządzenie wewnętrzne nr 23/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia
Regulaminu pracy

Zarządzenie wewnętrzne nr 22/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym 

Zarządzenie wewnętrzne nr 21/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie wewnętrzne nr 20/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie:powołania komisji ds. likwidacji dokumentacji niearchiwalnej

 Zarządzenie wewnętrzne nr 19/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności

Zarządzenie wewnętrzne nr 18/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej

Zarządzenie wewnętrzne nr 17/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 15 września2014 r. w sprawie: wprowadzenia rocznego planu nadzoru pedagogicznego

Zarządzenie wewnętrzne nr 16/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi z dnia 1 września2014 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie wewnętrzne nr 15/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 1 września 2014 r. w sprawie :powołania komisji socjalnej ZFŚS w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi

Zarządzenie wewnętrzne nr 14/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 1 września 2014 r. w sprawie :powołania komisji inwentaryzacyjno-kasacyjnej, BHP oraz kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi

Zarządzenie wewnętrzne nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej dla potrzeb przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- główny księgowy.

Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie wewnętrzne nr 11/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wydatków bieżących PM nr 86 w Łodzi. pomiędzy paragrafami w ramach wydatków "zadania statutowe"

Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia: regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 86w Łodzi;

Zarządzenie wewnętrzne nr 09/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie : określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

Zarządzenie wewnętrzne nr 08/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

Zarządzenie wewnętrzne nr 07/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi z dnia13 marca 2014 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie wewnętrzne nr 06/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia: Regulaminu doskonalenia nauczycieli Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi;

Zarządzenie wewnętrzne nr 05/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia: Instrukcji kasowej dla Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi;

Zarządzenie wewnętrzne nr 04/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia: Zasad (polityki) rachunkowości dla Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi;
Zakładowego planu kont dla Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi;

Zarządzenie wewnętrzne nr 03/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia: obowiązującego wymiaru czasu pracy pracowników administracji i obsługi, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, w roku 2014.

Zarządzenie wewnętrzne nr 02/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia: wysokości pogotowia kasowego w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi.

Zarządzenie wewnętrzne nr 01/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia: Terminu wypłat pracowników placówki w roku 2014.


 

Zarządzenie wewnętrzne nr 14/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie:: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie wewnętrzne nr 13/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: powołania komisji socjalnej ZFŚS w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi

Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 23 września 2013 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie wewnętrzne nr 11/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 23 września 2013 r. w sprawie:ustalenia Regulaminu przyznawania ulg w opłatach dla rodziców/ prawnych opiekunów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi

Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 15 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia rocznego planu nadzoru pedagogicznego

Zarządzenie wewnętrzne nr 09/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 31 sierpnia 2013 r. w sprawie::powołania komisji inwentaryzacyjno-kasacyjnej, BHP oraz kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi

Zarządzenie wewnętrzne nr 08/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie:przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

Zarządzenie wewnętrzne nr 07/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenie wewnętrzne nr 06/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie: przydziału środków higieny osobistej i odzieży roboczej i ochronnej

Zarządzenie wewnętrzne nr 05/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 02 stycznia2013 r. w sprawie: ustalenia obowiązującego wymiaru czasu pracy pracowników administracji i obsługi, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, w roku 2013.

Zarządzenie wewnętrzne nr 04/2013 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Zarządzenie wewnętrzne nr 03/2013r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 02 stycznia 2013r.w sprawie ustalenia: Opłat za pobyt dziecka w przedszkolu za okres I-VI 2013r.

Zarządzenie wewnętrzne nr 02/2013 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia; Wysokości pogotowia kasowego w Przedszkolu Miejskim Nr 86 W Łodzi.

Zarządzenie wewnętrzne nr 01/2013 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 86 W Łodzi z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia: Terminu wypłat pracowników placówki w roku 2012.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi
odpowiada: Iwona Kawa
data: 19-01-2018
wytworzył: Iwona Kawa
data: 19-01-2018
data: 19-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 27-04-2016 - Edycja treści
  • 24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 20-03-2014 - Edycja treści
  • 20-03-2013 - Edycja treści
  • 05-03-2013 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 810