KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016 r., poz. 1985),

Uchwała Nr XL/1055/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego 2017, poz. 609 z dnia 27.01.2017 r.).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016r. , poz. 1943 z późn. zm.)

Na podstawie w/w przepisów Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

  • bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. od: 8.00 do 13.00.
  • realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas o którym mowa w pkt.1 tj. w godzinach: 7.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00.

STAWKA ŻYWIENIOWA (opłata zmienna) naliczana jest za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi:

  • trzy posiłki – 100%
  • dwa posiłki ( I, II Śn)- 50%
  • dwa posiłki ( II Śn, obiad)- 75%
  • jeden posiłek (obiad) -3,00 zł.

Tryb stosowania obniżonej odpłatności określa "Regulamin przyznawania obniżonej opłaty za świadczenia dla Rodziców/prawnych opiekunów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi”

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi
odpowiada: Iwona Kawa
data: 19-01-2018
wytworzył: Iwona Kawa
data: 19-01-2018
data: 19-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 24-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 05-03-2013 - Edycja treści
  • 05-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 544